ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πανεθύμου (Χανίων)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πανέθυμος

Ο οικισμός Γρα Κερά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Καλάμι προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Μικελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Πρόδρομος προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Καμάρα προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Μεσονήσι προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Πύργος προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Δελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Λουραδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Κοτσιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Φαλελιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Ζυμπραγός προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Κωσταδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

Ο οικισμός Λυριδιανά προσαρτάται στην κοινότητα Πανεθύμου

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Ο οικισμός Ζυμπραγός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζυμπραγού

Ο οικισμός Χατζημεμεθιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυμπραγού

Ο οικισμός Χασιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυμπραγού

Ο οικισμός Περδικιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυμπραγού

ΦΕΚ 381Α - 29/10/1926

Ο οικισμός Δελιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δελιανών

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

Ο οικισμός Γρα Κερά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

Ο οικισμός Λουραδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δελιανών

ΦΕΚ 126Α - 16/07/1928

Ο οικισμός Φαλελιανά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φαλελιανών

Ο οικισμός Κοτσιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλελιανών

Ο οικισμός Μεσονήσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλελιανών

Ο οικισμός Λυριδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλελιανών

Ο οικισμός Κωσταδιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλελιανών

Ο οικισμός Μικελιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φαλελιανών

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Καρών Κισσάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πανέθυμος της κοινότητας διορθώνεται σε Πανέθημος

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πανεθήμου

Κ. Πανεθήμου (Χανίων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πανεθύμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πανέθημος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κολυμβαρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv