ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλονερού (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 74Α - 26/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλονερόν από την κοινότητα Αγαλιανής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αϊσέρη αποσπάται από την κοινότητα Αγαλιανής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αϊσέρη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Σεραφείμ

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλονερόν της κοινότητας διορθώνεται σε Καλό Νερό

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλού Νερού

Κ. Καλού Νερού (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλονερού

Ο οικισμός Άγιος Σεραφείμ της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καλόν Νερόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλού Νερού

ΦΕΚ 20Α - 23/01/1974

Ο οικισμός Κάκκαβας αποσπάται από την κοινότητα Γλυκορριζίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλό Νερό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Άνω Καλόν Νερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Ο οικισμός Κάκκαβας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv