ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γαρδικίου Φιλιατών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 143Α - 09/06/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκιον Φιλιατών από την κοινότητα Γλούστας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βορτόπια αποσπάται από την κοινότητα Γλούστας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 266Α - 17/12/1928

Ο οικισμός Βορτόπια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βορτοπίων

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Γαρδικίου Φιλιατών (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Γαρδίκιον Φιλιατών της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Κ. Αγίου Γεωργίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαρδικίου Φιλιατών

Κ. Γαρδικίου Φιλιατών (Θεσπρωτίας)

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Θανάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαρδικίου Φιλιατών

Αναγνώριση του οικισμού Τσιμπουκάτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαρδικίου Φιλιατών

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Θανάτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μέλισσα

Ο οικισμός Τσιμπουκάτικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέραμα

ΦΕΚ 339Α - 18/12/1976

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαρδίκιον Φιλιατών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαρδικίου Φιλιατών

ΦΕΚ 339Α - 18/12/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαρδικίου Φιλιατών

Εκτύπωση  Αρχείο csv