ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Στρύμνης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στρύμνη από την κοινότητα Μοιράνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από την κοινότητα Μοιράνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Στρύμνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Στρύμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Στρύμης

Κ. Στρύμης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στρύμνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στρύμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Διώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv