ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κρωβύλης (Ροδόπης)

ΦΕΚ 167Α - 09/07/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κρωβύλη από την κοινότητα Μαρωνείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από την κοινότητα Μαρωνείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 238Α - 10/08/1933

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από την κοινότητα Σαπών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 46Α - 16/02/1935

Ο οικισμός Αετοκορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σαπών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Κρωβύλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρωβύλης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Κρωβύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Κρωβύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Ο οικισμός Πετρωτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σαπών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv