ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Βιάννου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Βιάννος από την κοινότητα Χόνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Κάτω Βιάννου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μέση και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Βιάννου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Κάτω Βιάννος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv