ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τρεκλίστρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τρεκλίστρα από το δήμο Λαπαθών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάπατα αποσπάται από το δήμο Λαπαθών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Τρεκλίστρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Τρεκλίστρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρεχλόν

Ο οικισμός Λάπατα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαπάθεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τρεχλού

Κ. Τρεχλού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τρεκλίστρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τρεχλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λαπάθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv