ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πλαζομίστης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλαζόμιστα από την κοινότητα Βελίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρέντα αποσπάται από την κοινότητα Βελίστης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Πλαζόμιστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυροδρόμιον

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ρέντα της κοινότητας μετονομάζεται σε Διχείμαρον

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυροδρομίου

Κ. Σταυροδρομίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πλαζομίστης

ΦΕΚ 34Α - 13/02/1931

Ο οικισμός Διχείμαρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διχειμάρου

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τσοτιλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv