ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καστέλλου (Χανίων)

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάστελλος από την κοινότητα Κουρνά και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δράμια αποσπάται από την κοινότητα Κουρνά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πάτημα αποσπάται από την κοινότητα Κουρνά και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φυλακή αποσπάται από την κοινότητα Κουρνά και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 145Α - 04/07/1949

Ο οικισμός Φυλακή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φυλακής

Ο οικισμός Δράμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φυλακής

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μεταμόρφωση και προσάρτησή του στην κοινότητα Καστέλλου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεταμόρφωση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Πάτημα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Ο οικισμός Κάστελλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv