ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γοργόπ (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γοργόπ από την κοινότητα Μποεμίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βαλκάτς αποσπάται από την κοινότητα Ορυζάρτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τοσίλοβον αποσπάται από την κοινότητα Γουμενίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Τοσίλοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Στάθης

Ο οικισμός Γοργόπ της κοινότητας μετονομάζεται σε Γοργώπη

Ο οικισμός Βαλκάτς της κοινότητας μετονομάζεται σε Καμπόχωρο

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γοργώπης

Κ. Γοργώπης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γοργόπ

ΦΕΚ 173Α - 25/08/1928

Ο οικισμός Καμπόχωρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρυζίων

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Γοργώπης (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γοργώπη της κοινότητας διορθώνεται σε Γοργόπη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γοργόπης

Κ. Γοργόπης (Κιλκίς)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γοργώπης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γοργόπη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Ο οικισμός Στάθης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γουμένισσας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv