ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σωκαρά (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 301Α - 13/09/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σωκαράς από την κοινότητα Ασημίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αποΐνιον αποσπάται από την κοινότητα Ασημίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχια Σωκαρά αποσπάται από την κοινότητα Ασημίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βελούλι αποσπάται από την κοινότητα Ασημίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Φαραγγιανά αποσπάται από την κοινότητα Ασημίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μετόχι Μαντζουνιανά αποσπάται από την κοινότητα Ασημίου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μετόχι Μαντζουνιανά της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σωκαράς της κοινότητας διορθώνεται σε Σοκαράς

Το όνομα του οικισμού Μετόχια Σωκαρά της κοινότητας διορθώνεται σε Μετόχια Σοκαρά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σοκαρά

Κ. Σοκαρά (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σωκαρά

14/03/1971

Ο οικισμός Φαραγγιανά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σοκαράς της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μετόχια Σοκαρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Βελούλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Σοκαράς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Ο οικισμός Αποΐνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κόφινα

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv