ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Αλυσσού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 381Α - 29/10/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Αλυσσός από την κοινότητα Αλυσσού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Αλυσσού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάτω Αλυσσός της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Αλισσός

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Αλισσού

Κ. Κάτω Αλισσού (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Αλυσσού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αλισσού

ΦΕΚ 145Α - 13/09/1962

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος της κοινότητας μετονομάζεται σε Γιαλός

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Αλισσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Ο οικισμός Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δύμης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv