ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νερατζών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 407Α - 17/11/1926

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Νεραντζές από την κοινότητα Σελιανιτίκων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Νερατζών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νεραντζές της κοινότητας διορθώνεται σε Νεραντζιαί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νεραντζιών

Κ. Νεραντζιών (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νερατζών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεραντζιαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv