ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αιγείρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αιγείρα από την κοινότητα Αρφαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 104Α - 21/06/1928

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα Αρφαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αιγείρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 94Α - 02/07/1960

Ο οικισμός Οικονομαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αιγών και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Οικονομαίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιγείρα της κοινότητας

14/03/1971

Ο οικισμός Μάρμαρα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αιγείρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αιγείρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αιγείρας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv