ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παραλίας Ακράτας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 20Α - 04/02/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλία Ακράτας από την κοινότητα Ακράτας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γκουμέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σταθμός και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραλίας Ακράτας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Παραλίας Ακράτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Ο οικισμός Σταθμός της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Γκουμέϊκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γκουμαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραλίας Ακράτας

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Ο οικισμός Παραλία Ακράτας της κοινότητας μετονομάζεται σε Κραθιάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κραθιάδος

Κ. Κραθιάδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 243Α - 30/12/1965

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παραλίας Ακράτας

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1966

Ο οικισμός Κραθιάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Κράθιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κραθίου

Κ. Κραθίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 119Α - 07/06/1966

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κραθιάδος

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv