ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βαλκουβίνης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 78Α - 06/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλκουβίνα από την κοινότητα Ποροβίτσας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κορακιάνικα αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Κορακιάνικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Βαλκουβίνης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βαλκουβίνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άμπελος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμπέλου

Κ. Αμπέλου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαλκουβίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv