ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βουτουφούς (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 95Α - 25/05/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουτουφού από την κοινότητα Παρτήρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα Παρτήρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα Παρτήρων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από την κοινότητα Παρτήρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βουτουφού της κοινότητας μετονομάζεται σε Λευκοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λευκοχωρίου

Κ. Λευκοχωρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βουτουφούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Ο οικισμός Λευκοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρκαλοχωρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv