ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παραλίας Πλατάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 152Α - 25/07/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλία Πλατάνου από την κοινότητα Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Παραλίας Πλατάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 152Α - 11/05/1932

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Η κοινότητα καταργείται

31/12/1932

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παραλία Πλατάνου από την κοινότητα Πλατάνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Παραλίας Πλατάνου στην κοινότητα Πλατάνου

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κοκκινιές και προσάρτησή του στην κοινότητα Παραλίας Πλατάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Κοκκινιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv