ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πουλίτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 202Α - 22/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πουλίτσα από την κοινότητα Κοκκωνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Κοκκωνίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 419Α - 19/12/1931

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευαγγελιστρίας

ΦΕΚ 120Α - 05/03/1936

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελιστρίας και προσαρτάται στην κοινότητα

31/12/1936

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευαγγελιστρίας

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Ευαγγελιστρίας στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Πουλίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Πουλλίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Πουλλίτσης

Κ. Πουλλίτσης (Αργολίδος και Κορινθίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Πουλίτσης

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Πουλλίτσης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πουλλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv