ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Χρυσοβίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Χρυσοβίτσα από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Δοσούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Διάσελλον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κουτσομήλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δοσούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Κουτσομήλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Διάσελλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Κάτω Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv