ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αραγοζενών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αραγόζενα από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δοκανέϊκα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 271Α - 23/12/1919

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα Μυρόβρυσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Ο οικισμός Μάγειρας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάγειρα

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Δοκανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δοκανέϊκων

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κυπαρίσσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αραγοζενών

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραγοζενών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Αραγόζενα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άλσος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άλσους

Κ. Άλσους (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραγοζενών

19/03/1961

Ο οικισμός Κυπαρίσσι της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άλσος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άλσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv