ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρουζανών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 215Α - 07/10/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Καρουζανά από την κοινότητα Πηγαϊδουρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπιτζαριανό αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα Πηγαϊδουρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Μπιτζαριανό της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγνος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρουζανών

ΦΕΚ 56Α - 28/03/1985

Ο οικισμός Πηγή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μπιτζαριανό

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Άγνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv