ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χασάναγα (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 293Α - 16/11/1927

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χασάναγα από την κοινότητα Βραχατίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Χασάναγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κροκιδάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κροκιδά

Κ. Κροκιδά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χασάναγα

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Κροκιδάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασωπία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασωπίας

Κ. Ασωπίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κροκιδά

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Ο οικισμός Ασωπία της κοινότητας μετονομάζεται σε Κροκιδάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κροκιδά

Κ. Κροκιδά (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 386Α - 08/12/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασωπίας

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Ο οικισμός Κροκιδάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Βοχαϊκόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βοχαϊκού

Κ. Βοχαϊκού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κροκιδά

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βοχαϊκού (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βοχαϊκόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόχας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv