ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μελισσώνας (Ευβοίας)

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελισσώνα από την κοινότητα Μπεζάνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από την κοινότητα Μπεζάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα Μπεζάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από την κοινότητα Μπεζάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από την κοινότητα Μπεζάνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 220Α - 22/07/1933

Ο οικισμός Γαλάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Χεροδύναμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Τσεφτιλήκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

Ο οικισμός Αλέξης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεζάνων

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μελισσώνα της κοινότητας διορθώνεται σε Μελισσών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μελισσώνος

Κ. Μελισσώνος (Ευβοίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μελισσώνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μελισσών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαρμαρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv