ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπουκούρου (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπούκουρον από το δήμο Κοθωνίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπούκουρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρματωλικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρματωλικού

Κ. Αρματωλικού (Τρικάλων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουκούρου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αρματωλικόν της κοινότητας διορθώνεται σε Αρματολικόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αρματολικού

Κ. Αρματολικού (Τρικάλων)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αρματωλικού

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Σκλήθρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρματολικού

Αναγνώριση του οικισμού Λεφαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρματολικού

Αναγνώριση του οικισμού Γράβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρματολικού

Αναγνώριση του οικισμού Γούρνες και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρματολικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρματολικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεράιδας

Ο οικισμός Λεφαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεράιδας

Ο οικισμός Σκλήθρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεράιδας

Ο οικισμός Γράβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεράιδας

Ο οικισμός Γούρνες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεράιδας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv