ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ξηροστερνίου (Χανίων)

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξηροστέρνιον από την κοινότητα Βάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιτσάρδα αποσπάται από την κοινότητα Βάμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 186Α - 03/11/1958

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ξηροστέρνιον στον οικισμό Λιτσάρδα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λιτσάρδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Ο οικισμός Ξηροστέρνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv