ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αραβωνίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αραβωνίτσα από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Λιδωρίκι αποσπάται από την κοινότητα Καμαρών και προσαρτάται στην κοινότητα

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αραβωνίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Μαγαζιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Αραβωνίτσης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Αραβωνίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αραβωνίτσα της κοινότητας διορθώνεται σε Αρραβωνίτσα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αρραβωνίτσης

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Αρραβωνίτσης (Αχαΐας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αραβωνίτσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Θεόδωροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρραβωνίτσης

14/03/1971

Ο οικισμός Λιδωρίκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαγαζιά της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Συνανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Αρραβωνίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv