ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζαϊμογλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 36Α - 14/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαϊμόγλι από την κοινότητα Πελεκανάδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Ζαϊμόγλιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσιάς

Κ. Δροσιάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαϊμογλίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Δροσιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Δροσιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Ο οικισμός Άνω Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πεταλιδίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv