ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μύρου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύρον από την κοινότητα Ραχών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλημάκι αποσπάται από την κοινότητα Ραχών και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μύρον της κοινότητας διορθώνεται σε Μοίρας

Το όνομα του οικισμού Αλημάκι της κοινότητας διορθώνεται σε Αλιμάκιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μοίρα

Κ. Μοίρα (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μύρου

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Μοίρας της κοινότητας διορθώνεται σε Μύρον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μύρου

Κ. Μύρου (Μεσσηνίας)

19/03/1961

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μοίρα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλιμάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Ο οικισμός Μύρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπαρισσίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv