ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπρακουμαδίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπρακουμάδι από το δήμο Φαρών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Μπρακουμαδίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Μπρακουμάδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Βασιλικόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βασιλικού

Κ. Βασιλικού (Αχαΐας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπρακουμαδίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πετσακίτικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

Αναγνώριση του οικισμού Γκερμπεσαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γκερμπεσαίικα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγριλιά

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κυδωνίαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

14/03/1971

Ο οικισμός Πετσακίτικα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 96Α - 13/08/1982

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από την κοινότητα Βραχναιίκων και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Στέρνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βασιλικού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Ο οικισμός Κυδωνίαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρρών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv