ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δοκανέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δοκανέϊκα από την κοινότητα Αραγοζενών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δοκανέϊκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Δοκανέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Δουκαναίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Δουκαναιίκων

Κ. Δουκαναιίκων (Αχαΐας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Δοκανέϊκων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Δουκαναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δουκαναιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Δουκαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Ο οικισμός Δουκαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Συμπολιτείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv