ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσερέπλιανης (Σερρών)

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσερέπλιανη από την κοινότητα Κορμίστης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Ο οικισμός Τσερέπλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηλιοκώμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηλιοκώμης

Κ. Ηλιοκώμης (Σερρών)

ΦΕΚ 294Α - 06/09/1934

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσερέπλιανης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γαλαρία και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηλιοκώμης

05/04/1981

Ο οικισμός Γαλαρία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ηλιοκώμη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηλιοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορμίστας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv