ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φράγκας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 142Α - 30/07/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φράγκα από την κοινότητα Μπούκουρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σπανέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Σαγέϊκων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσακώνικα αποσπάται από την κοινότητα Σαγέϊκων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Φράγκας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σπανέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σπαναίικα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Φράγκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Ο οικισμός Τσακώνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μόβρης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv