ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ληλιανών (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 166Α - 17/08/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ληλιανά από την κοινότητα Μουκτάρων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Μουκτάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ληλιανά της κοινότητας διορθώνεται σε Λιλιανόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λιλιανού

Κ. Λιλιανού (Ηρακλείου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ληλιανών

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Λιλιανόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καστελλίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv