ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δαμακινίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δαμακίνι από το δήμο Ερινεού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Δαμακινίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Λουμπίστα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δαμακινίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Λουμπίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουνόπυργος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαμακίνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Βουνόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv