ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκαφιδιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκαφιδιά από την κοινότητα Μυρτιάς και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Μυρτιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς αποσπάται από την κοινότητα Μυρτιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σκαφιδιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλακέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Καλακαίικα

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πατρονικολαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκαφιδιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκαφιδιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Καλακαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Ο οικισμός Πατρονικολαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv