ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουλών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 250Α - 30/11/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μούλες από την κοινότητα Λαγάτορας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Ο οικισμός Μούλες της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέρδικα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέρδικας

Κ. Πέρδικας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 5Α - 11/01/1954

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουλών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βασαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέρδικας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πέρδικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Βασαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv