ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζωγράφου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 15Α - 19/01/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζωγράφος από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 372Α - 18/11/1930

Ο οικισμός Ζωγράφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθηναίων

Η κοινότητα καταργείται

26/03/1931

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζωγράφος από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Ζωγράφου στο δήμο Αθηναίων

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Ζωγράφου (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 287Α - 19/12/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Ζωγράφου

Δ. Ζωγράφου (Αττικής)

ΦΕΚ 287Α - 19/12/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Ζωγράφου

Εκτύπωση  Αρχείο csv