ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Προστοβίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Προστοβίτσα από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαπόγα αποσπάται από το δήμο Τριταίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Προστοβίτσης (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Προστοβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσιά

Ο οικισμός Τσαπόγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσιάς

Κ. Δροσιάς (Αχαΐας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Προστοβίτσης

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Αγραπιδέαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Δροσιάς

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Μαυροχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πτέρη

ΦΕΚ 156Α - 18/09/1985

Ο οικισμός Αγραπιδέαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Δροσιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Πτέρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κάτω Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv