ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λακκόπετρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 143Α - 12/04/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λακκόπετρα από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παραλίμνη αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοχωρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Λακκόπετρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μέσα Γκέρμπεσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λακκόπετρας

ΦΕΚ 148Α - 18/07/1947

Ο οικισμός Παραλίμνη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παραλίμνης

Ο οικισμός Μέσα Γκέρμπεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παραλίμνης

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Λιμανάκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λακκόπετρας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ιονική Ακτή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λακκόπετρας

Αναγνώριση του οικισμού Καρνάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λακκόπετρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρνάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Ιονική Ακτή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Λιμανάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Ο οικισμός Λακκόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λαρισσού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv