ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ερυμανθίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Προστοβίτσα

Ο οικισμός Καλέντζι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Κούμπερι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Γρεβενόν προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Αλποχώρι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Βελιμάχιον προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Τουρκοχώρι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Κουτροχώρι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Χιόνα προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Γολέμη προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Μάνεσι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Λαζαριό προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Σκιαδάς προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Σκούρας προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Ρένεσι προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Τσαπόγα προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Μαστραντώνης προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

Ο οικισμός Μονή Νοτενών προσαρτάται στο δήμο Ερυμανθίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Προστοβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κούμπερι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Γρεβενόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Βελιμάχιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Τουρκοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Χιόνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Γολέμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Λαζαριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Σκιαδάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Σκούρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Ρένεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Τσαπόγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μαστραντώνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ιωάννου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Πάντων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Μονή Νοτενών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο οικισμός Κουτροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Τουρκοχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τουρκοχώρι από το δήμο Τριταίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 90Α - 07/03/1915

Ο οικισμός Τουρκοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ερυμάνθια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ερυμάνθιας

Κ. Ερυμάνθιας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 90Α - 07/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τουρκοχωρίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μικρουλέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερυμάνθιας

Αναγνώριση του οικισμού Αβράμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερυμάνθιας

Αναγνώριση του οικισμού Κουτροχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Ερυμάνθιας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Ερυμάνθιας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ερυμάνθια της κοινότητας διορθώνεται σε Ερυμάνθεια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ερυμανθείας

Ο οικισμός Κουτροχώρι της κοινότητας καταργείται.

Κ. Ερυμανθείας (Αχαΐας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ερυμάνθιας

31/12/1960

Ο οικισμός Αβράμιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλεντζίου

19/03/1961

Ο οικισμός Μικρουλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ερυμάνθεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριταίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv