ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σταμάτας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 221Α - 06/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σταμάτα από την κοινότητα Μαραθώνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από την κοινότητα Μαραθώνος και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ρωσσοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Ρέα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταμάτας

Αναγνώριση του οικισμού Μπάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταμάτας

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής

Κ. Σταμάτας (Αττικής)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 104Α - 28/05/1947

Ο οικισμός Ρωσσοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσιά

ΦΕΚ 113Α - 09/05/1950

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δροσιάς

ΦΕΚ 231Α - 13/12/1965

Ο οικισμός Μπάλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπάλας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ραπεντώσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταμάτας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1971

Ο οικισμός Μπάλα αποσπάται από την κοινότητα Μπάλας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Ρέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δροσιάς

17/10/1973

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Μπάλας στην κοινότητα

ΦΕΚ 56Α - 01/04/1975

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπάλας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ραπεντώσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διονύσου

Ο οικισμός Σταμάτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Διονύσου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv