ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δημαίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δήμαινα από το δήμο Επιδαύρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Δημαίνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Δήμαινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δημαίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Δήμαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Δήμαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv