ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καψάλων (Άρτης)

ΦΕΚ 230Α - 13/07/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάψαλα από την κοινότητα Τετρακώμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κονταραίοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψάλων

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψάλων

Αναγνώριση του οικισμού Τερπνάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καψάλων

07/04/1951

Ο οικισμός Κονταραίοι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 261Α - 26/09/1955

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάψαλα στον οικισμό Τερπνάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάψαλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Τερπνά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv