ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πλάτσης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλάτσα από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λοσνά αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νομιτσή

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Πλάτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Λοσνά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγή

ΦΕΚ 63Α - 20/04/1957

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοτρώνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Πλάτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv