ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θαλαμών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κουτήφαρη

Ο οικισμός Νομιτσής προσαρτάται στο δήμο Θαλαμών

Ο οικισμός Κουμάνι προσαρτάται στο δήμο Θαλαμών

Ο οικισμός Σβήνα προσαρτάται στο δήμο Θαλαμών

Ο οικισμός Τραχήλα προσαρτάται στο δήμο Θαλαμών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κουτήφαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Νομιτσής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Κουμάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Σβήνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Τραχήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κουτήφαρη (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουτήφαρη από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σβήνα αποσπάται από το δήμο Λεύκτρου και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Γουράτον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουτήφαρη

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Κουτήφαρη (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουτήφαρη της κοινότητας διορθώνεται σε Θαλάμαι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Θαλαμών

Ο οικισμός Γουράτον της κοινότητας καταργείται.

Κ. Θαλαμών (Μεσσηνίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κουτήφαρη

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Σβήνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάτανος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Θαλάμαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv