ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρεπετίστης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρεπετίστα από την κοινότητα Παρακαλάμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παηδονιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Ρεπετίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρεπετίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Ο οικισμός Παηδονιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άνω Καλαμά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv