ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Περιστέρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 424Α - 02/12/1929

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Περιστέρα από την κοινότητα Μιτοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Περιστέρας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Διδαχέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αχαϊκού και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Διδαχέϊκα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Ο οικισμός Περιστέρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Στέφανος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Στεφάνου

Κ. Αγίου Στεφάνου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Περιστέρας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Περιστέρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Φυλακές και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Στεφάνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Περιστέρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Ο οικισμός Φυλακές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένιας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv