ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πολυάνας (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λαγκάδα

Ο οικισμός Σωματιανά προσαρτάται στο δήμο Πολυάνας

Ο οικισμός Πολιάνα προσαρτάται στο δήμο Πολυάνας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Σωματιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο οικισμός Πολιάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Πολιάνας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολιάνα από το δήμο Λεύκτρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Πολιάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγκάδας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 48Α - 31/03/1928

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πολιάνα από την κοινότητα Λαγκάδας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός Πολιάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νίκων

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίου Νίκωνος

Κ. Αγίου Νίκωνος (Λακωνίας)

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Πολιάνας

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας και υπάγεται στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας

Κ. Αγίου Νίκωνος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 8Α - 12/01/1938

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Καλαμών του νομού Μεσσηνίας από την επαρχία Οιτύλου του νομού Λακωνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νίκων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λεύκτρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv