ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκοινιάς (Λασιθίου)

ΦΕΚ 44Α - 10/02/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκοινιά από την κοινότητα Λούμα και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χονδροβολάκκοι αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Λούμα και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σκοινιά της κοινότητας διορθώνεται σε Σκινιάς

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Σκινιά

Κ. Σκινιά (Λασιθίου)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Σκοινιάς

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χονδροβολάκκοι της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χονδροβολάκοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκινιά

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βλιχάδια και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκινιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Βλιχάδια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Χονδροβολάκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Νικολάου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv